Quyết định số 13/2001/QĐ/BNN-PCLB về định mức và đơn giá khoan phụt vữa gia cố chất lượng thân đê

Status
Không mở trả lời sau này.

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#1
Quyết định số 13 /2001/QĐ/BNN-PCLB ngày 20 tháng 02 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành định mức và đơn giá khoan phụt vữa gia cố chất lượng thân đê.
 

Attachments

Status
Không mở trả lời sau này.