Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Phụ cấp không ổn định sản xuất

Dự án GXD

Dùng là thích, kích là sướng
#1
Về vấn đề phụ cấp không ổn định sản xuất vẫn còn nhiều thắc mắc. Chúng ta cùng đi tìm lời giải qua chủ đề này. Câu hỏi: Có văn bản nào hướng dẫn về hệ số Phụ cấp không ổn định sản xuất không?

Đính kèm bài này là:
- Văn bản số 4076/LĐTBXH-TL ngày 19/11/1993 của Bộ Lao động thương binh và xã hội về việc giải quyết chế độ tiền lương cho công nhân xây dựng. Có mục 5 đề cập về hệ số không ổn định sản xuất:
5- Do điều kiện sản xuất trong xây dựng cơ bản thường xuyên không ổn định, nên được tính vào đơn giá tiền lương hệ số không ổn định sản xuất với mức cụ thể khác nhau tuỳ theo từng công trình, nhưng tối đa không quá 15% lương cấp bậc, chức vụ.
- Văn bản số 4508/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động thương binh và xã hội ngày 30/12/2005 trả lời Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Yên Bái về chế độ tiền lương.
1/ Về hệ số không ổn định sản xuất:
Ngày 29/11/1993, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có công văn số 4076/LĐTBXH-TL giải quyết một số chế độ tiền lương đối với công nhân xây dựng, trong đó quy định: Do điều kiện sản xuất trong xây dựng cơ bản thường xuyên không ổn định, nên được tính vào đơn giá tiền lương hệ số không ổn định sản xuất với các mức cụ thể khác nhau tùy thuộc công trình, nhưng tối đa không quá 15% lương cấp bậc, chức vụ và giao cho Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện theo quy định. Các quy định tại công văn số 4076/LĐTBXH-TL nói trên hiện nay vẫn còn hiệu lực thi hành.
- Văn bản số 370/BXD-KTTC ngày 08/03/2006 của Bộ Xây dựng gửi EVN hướng dẫn một số vướng mắc trong QL đầu tư XDCT thủy điện. Trong đó có đoạn:
6 - Do điều kiện sản xuất trong xây dựng thường xuyên không ổn định, nên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có công văn thoả thuận số 4076/LĐTBXH-TL ngày 29/11/1993 cho phép tính vào đơn giá tiền lương phụ cấp không ổn định sản xuất với mức tối đa không quá 15% lương cấp bậc, chức vụ. Hiện nay Bộ Xây dựng đang tiếp tục hướng dẫn các Tỉnh, Thành phố tính phụ cấp này ở mức 10% trong việc tính toán các bộ đơn giá địa phương.
 

Attachments

DuthauGXD

Phần mềm Dự thầu GXD
#2
Theo thông thông tư 05/2007 ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng
"1.2.2. Xác định chi phí nhân công
Chi phí nhân công đuược xác định theo công thức:

NC = B x gNC x (1+f) (4.2.a)
Trong đó:
+ B : Lượng hao phí lao động tính bằng ngày công trực tiếp theo cấp bậc bình quân cho một đơn vị khối lưuợng công tác xây dựng quy định trong định mức xây dựng công trình.
+ gNC : Mức đơn giá tiền lưuơng ngày công trực tiếp xây dựng bình quân tưuơng ứng với cấp bậc quy định trong định mức xây dựng công trình.
+ f : Tổng các khoản phụ cấp lưuơng, lưuơng phụ có tính chất ổn định đưuợc tính vào đơn giá bằng công thức:
f = f1 + f2 +f3 (4.2.b)
Trong đó:
- f1 : Tổng các khoản phụ cấp lưuơng có tính chất ổn định.
- f2 : Một số khoản lưuong phụ tính bằng 12% lưuơng cơ bản và một số chi phí có thể khoản trực tiếp cho người lao động tính bằng 4% lương cơ bản.
- f3 : Hệ số điều chỉnh cho phù hợp với thị truường nhân công khu vực và đặc thù của công trình."
Như vậy thì phụ cấp không ổn định sản xuất không được tính vào đơn giá nhân công của phần xây dựng nữa.

Do phụ cấp này không phải áp dụng tại tất cả các địa phương nên hướng dẫn mang tính chung chung. Phụ cấp không ổn định sản xuất nằm trong hệ số f3. Hệ số này bao gồm phụ cấp khu vực (gồm 7 mức, áp dụng đối với người làm việc ở vùng xa xôi, hẻo lánh và khí hậu xấu) và phụ cấp không ổn định sản xuất (tính bằng 10% lương cơ bản cho nhân công XD-LĐ, 15% lương cơ bản cho nhân công khảo sát - theo quy định của từng địa phương).

Ở một số địa phương quy định một số khoản lương phụ tính bằng 13,2% lương cơ bản áp dụng cho khu vực 0,7 thay vì 12% như hướng dẫn tại thông tư 05/2007/TT-BXD.
 

DuthauGXD

Phần mềm Dự thầu GXD
#3
- Trước năm 2005, cơ sở để tính phụ cấp không ổn định sản xuất (10% hay 15%) căn cứ Thông tư số 03/2002/TT-BLĐTBXH ngày 09/01/2002 của Bộ Lao động, Thương bình và Xã Hội. Trong thông tư số 03/2002/TT-BLĐTBXH, có thể tìm thấy 3 loại phụ cấp sau:
1. Phụ cấp lưu động
2. Phụ cấp khu vực
3. Hệ số không ổn định sản xuất

- Tuy nhiên, Thông tư số 03/2002/TT-BLĐTBXH đã được thay thế bằng Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 05/01/2005, lẽ dĩ nhiên tất cả qui định liên quan đến thông tư 03/2002/TT-BLĐTBXH sẽ không còn hiệu lực.

- Khi ban hành thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH thay thế cho thông tư số 03/2002/TT-BLĐTBXH thì Bộ LĐTBXH cũng ban hành các thông tư tính phụ cấp lưu động (05/2005/TT-BLĐTBXH); Phụ cấp khu vực (11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT) và không thấy có thông tư nào qui định hệ số không ổn định sản xuất. Như vậy với việc ban hành Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH thì hệ số không ổn định sản xuất sẽ không còn quy định.

- Bộ đơn giá XDCB của TPHCM, Hà Nội, Đắk Nông, Bình Dương, Đồng Tháp và Tiền Giang,... không tính hệ số không ổn định sản xuất, còn lại khá nhiều tỉnh/thành phố đều đã tính phụ cấp không ổn định sản xuất.

- Một số tỉnh/thành phố khi ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ bản trong năm 2006 và 2007 đã tính luôn phụ cấp không ổn định sản xuất là 10% thì nay đã điều chỉnh bằng cách ban hành hệ số điều chỉnh chi phí nhân công không tính 10% phụ cấp không ổn định sản xuất. Có thể kiểm tra bằng cách lấy Ltt mới/Ltt cũ sẽ cho kết quả khác với hệ số điều chỉnh hệ số nhân công do các tỉnh vừa công bố (ví dụ như Hà Tĩnh, Vũng Tàu, ...).
 

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#4
Tôi đang làm công trình ở Sóc Sơn, khi tính hệ số phụ cấp ko ổn định sx là 10% thì bên bộ phận QS của CĐT ko chấp nhận nên đành ngậm ngùi mà bỏ. Tôi đang cố gắng tìm xem có văn bản nào hướng dẫn ko, để lần sau có bị mất thì cũng ko ấm ức vì biết người ta cắt đúng hay cắt sai của mình.
Vụ Kinh tế Xây dựng đã có câu trả lời cho vấn đề tương tự Click ở đây

[TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD]Phụ cấp không ổn định sản xuất
7/13/09 7:00 AM[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Câu hỏi của bạn Nguyễn thị Mai Trang tại hòm thư trang.nguyenmai@gmail.com hỏi :[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Bộ Công thương mới ra định mức 6060/QĐ-BCT và 6061/QĐ-BCT ngày 14/11/2008 về việc công bố định mức dự toán xây dựng chuyên ngành công tác lắp đặt trạm biến áp và công tác Xây lắp đường dây tải điện. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có công văn số 5959/EVN-ĐT ngày 24/12/2008 gửi các thành viên trong Tập đoàn v/v thực hiện ĐM dự toán chuyên ngành xây lắp trên.
Căn cứ vào công bố định mức và công văn 5959 tôi xây dựng đơn giá theo hướng dẫn Thông tư 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng thì bị vướng một vấn đề liên quan đến phụ cấp không ổn định sản xuất. Công trình của tôi là trạm biến áp 110kV Bến Lức trên địa bàn tỉnh Long An, phần xây dựng thì được lập dự toán theo đơn giá xây dựng của tỉnh ban hành năm 2006 trong đó nhân công được hưởng phụ cấp không ổn định sản xuất là 10%, nhưng khi phần lắp đặt điện của trạm xây dựng theo định mức công bố của Bộ Công thương thì phòng QLXD công ty Điện lực 2 thì họ đề nghị bỏ khoản phụ cấp này vì cho rằng nghị định 205/2004/NĐ-CP không đề cập tới và cho rằng đơn giá XDCB của tỉnh tính nhầm. Vậy xin trả lời giùm tôi khoản phụ cấp này có hay không có?[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến như sau:
Do điều kiện sản xuất trong ngành xây dựng cơ bản thường xuyên không ổn định nên được tính vào đơn giá tiền lương hệ số không ổn định sản xuất. Trong đơn giá xây dựng tỉnh Long An ban hành năm 2006, đơn giá tiến lương tính khoản phụ cấp không ổn định sản xuất là 10% là phù hợp.

Vụ Kinh tế Xây dựng
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#5
Sự khác nhau giữa phụ lưu động và phụ cấp không ổn định sản xuất

Thầy Thế Anh cho em hỏi: Phụ lưu động và phụ cấp không ổn định sản xuất khác nhau ở điểm nào? Lúc nào thì được hưởng cả 2 phụ cấp này, lúc nào thỉ chỉ được hưởng từng phụ cấp một?

Giải đáp:
1. Phụ cấp lưu động: Áp dụng đối với người làm nghề hoặc công việc thường xuyên thay đổi địa điểm làm việc và nơi ở. Công nhân xây dựng thường xuyên phải di chuyển công trường, công trình, phải di chuyển giữa các địa bàn khác nhau... (không được làm việc cố định một chỗ như ở các nhà máy). Khoản này bù đắp cho kinh phí sinh ra khi phải thường xuyên thay đổi như trên.

Ví dụ 1: Tôi có người bạn, gia đình họ làm Thủy điện Hòa Bình, sau khi xong, cả nhà lại phải di chuyển vào thi công thủy điện Yaly. Toàn bộ sự chuyển nhà, đồ đạc, con cái học hành... là một sự biến động lớn.
Ví dụ 2: Các bạn có thể thấy trong bài hát Chị tôi của Nhạc sĩ Trần Tiến, người thợ làm cầu sau khi xây xong cầu, không được ở lại mà phải đến công trình cầu mới và xây "nhà trẻ" mới. Vui cho đỡ khô thôi nhé.

2. Phụ cấp không ổn định sản xuất: là khoản tính đến yếu tố trong năm không phải lúc nào doanh nghiệp xây dựng và công nhân xây dựng cũng có việc làm. Vì yếu tố thời tiết (mưa, bão, lũ lụt không thi công được), không trúng thầu nên không có việc... Khi nghỉ việc họ vẫn cần một khoản để tồn tại.
 

tantrangdo

Thành viên mới
#6
làm ơn cho em hỏi khi chưa có NĐ108/NĐ-CP tức là nếu lập dự toán công trình thời điểm 2008 thì phải dựa vào đâu để xác định LTTV
 

MINHTAM

Thành viên mới
#7
làm ơn cho em hỏi khi chưa có NĐ108/NĐ-CP tức là nếu lập dự toán công trình thời điểm 2008 thì phải dựa vào đâu để xác định LTTV
Thế thì bạn có thể dùng nghị định 167/2007-CP ban hành ngày 16/11/2007
Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với:
1. Công ty được thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước.
2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.
3. Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (không bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).
4. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.
 

Attachments