Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Phần mềm Dự toán GXD 10

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#82
Cập nhật QĐ79 hả bạn @deathofwar ? GXD đã cập nhật lâu rồi, 1 chặng đường dài và giờ anh em GXD vẫn đang nghiên cứu để cải tiến thêm cho hay hơn. Bạn cài bản Dự toán GXD 10.6 beta là có thể trải nghiệm được khá tốt việc tính toán Chi phí Quản lý dự án và Chi phí Tư vấn đầu tư xây dựng công trình rồi.