Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

nguyentheanh

Administrator
Staff member
Joined
Jul 6, 2007
Messages
1,484
Likes
418
Points
93
#1
Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Ngày 12/5/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Ngày 7/2/2017, các kỹ sư GXD đã công bố phần mềm Quản lý chất lượng GXD (QLCL GXD) bản 7.0
Ngày
Ngày 5/5/2015, các kỹ sư GXD bắt tay vào nâng cấp Phần mềm Quản lý chất lượng GXD lên bản 4.0.
 

Attachments