Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Nghị định số 42/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án

nguyentheanh

Administrator
Staff member
Joined
Jul 6, 2007
Messages
1,484
Likes
418
Points
93
#1
Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Nghị định gồm có 21 trang, 4 điều. Trong đó khá nhiều nội dung liên quan đến dự toán, thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế - dự toán. Điều 2 có 2 nội dung bãi bỏ, còn Điều 1 có nhiều nội dung sửa đổi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP. Tôi gạch ra 1 số nội dung như sau:

- Phân loại dự án đầu tư xây dựng
- Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng
- Thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và quyết định chủ trương đầu tư xây dựng
- Thẩm quyền thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở
- Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng: Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng
- Thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình xây dựng
- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực
- Chủ đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý dự án
- Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và sử dụng vốn khác
- Quy trình thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình
- Sửa đổi các nội dung về năng lực hoạt động, năng lực hành nghề của các tổ chức cá nhân

Nghị định số 42/2017/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký và có hiệu lực từ ngày 1/6/2017.

Các bạn đọc và thảo luận để thực hiện nhé.
 

Attachments