Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Nghị định 31/2012/NĐ-CP của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu chung lên mức 1.050.000 đồng/1 th

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
Joined
Jul 7, 2007
Messages
2,958
Likes
55
Points
48
#1
Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ, từ ngày 1/5/2012 lương tối thiểu chung (LTTC) áp dụng cho cán bộ, công chức nhà nước sẽ lên mức 1.050.000 đồng mỗi tháng, tăng 220.000 đồng so với hiện nay.

Đối tượng hưởng lương tối thiểu là cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người lao động làm việc ở các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; Đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; đơn vị sự nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật doanh nghiệp. Các đồng nghiệp định giá xây dựng, lập và thẩm tra dự toán, điều chỉnh dự toán, TMĐT, hợp đồng, giá gói thầu sẽ phải quan tâm nghiên cứu các công việc điều chỉnh theo mức lương này (nếu có). Công ty Giá Xây Dựng sẽ nghiên cứu để cập nhật điều chỉnh cho phần mềm Dự toán GXD và Dự thầu GXD để phù hợp với việc tính toán mới và điều chỉnh dự toán theo mức lương mới này (nếu có).

Các đồng nghiệp làm các hồ sơ dự toán hoặc dự thầu công trình, hạng mục mới có thể vào thư mục cài đặt phần mềm C:\Du toan GXD mở template (DutoanGXD.xltm hoặc DutoanGXD.xlt), chuyển tới sheet Ts và nhập mức 1.050.000 đ/tháng này vào ô LTTC và lưu lại. Như vậy mỗi khi mở dự toán tạo 1 hồ sơ mới sẽ có luôn mức lương này đưa vào bản tính lương nhân công, bảng dự toán.


Lương tối thiểu thường được điều chỉnh mỗi năm một lần. Năm 2011, Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội đồng ý với đề xuất của Chính phủ về phương án tăng lương tối thiểu của công chức Nhà nước từ năm 2012 lên mức 1,05 triệu đồng, thay cho 830.000 đồng hiện tại. Theo tính toán của Bộ Tài chính, lương tối thiểu lên mức 1.050.000 đồng/tháng, ngân sách Nhà nước sẽ cần khoảng 11.000 tỷ đồng.


Lương tối thiểu được dùng làm cơ sở tính lương trong hệ thống thang, bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện một số chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người lao động làm việc ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức của Nhà nước.


Đây là một bước hiện thực hóa chủ trương điều chỉnh lương tối thiểu đã được dự kiến từ cuối năm ngoái. Mức lương tối thiểu hiện hành là 830.000 đồng, được áp dụng từ 1/5/2011.
 

Attachments