Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#1
Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Ngày 12/5/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Ngày 7/2/2017, các kỹ sư GXD đã công bố phần mềm Quản lý chất lượng GXD (QLCL GXD) bản 7.0
Ngày
Ngày 5/5/2015, các kỹ sư GXD bắt tay vào nâng cấp Phần mềm Quản lý chất lượng GXD lên bản 4.0.
 

Attachments