Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Muốn Dự toán GXD mở hồ sơ mới có luôn các định mức tỷ lệ cho công trình Giao thông hoặc Thủy lợi làm

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
Joined
Jul 7, 2007
Messages
2,958
Likes
55
Points
48
#1
Câu hỏi: Mặc định khi mở phần mềm Dự toán GXD các định mức tỷ lệ để tính chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước là của công trình Dân dụng. Tôi muốn mặc định là công trình Giao thông hoặc Thủy lợi, làm thế nào?

Trả lời
: Để mặc định các thông số cho công trình Giao thông (công trình Thủy lợi làm tương tự), thao tác như sau:
SuaDMtyle.jpg