Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Mục lục link download Thông báo giá trên diễn đàn (đọc bài 1)

Status
Not open for further replies.

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#41
Last edited by a moderator:

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#42
TỔNG HỢP TBG VẬT LIỆU TỈNH NAM ĐỊNH


Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008
Ngày 30/06

Năm 2009
Ngày 29/04


TỔNG HỢP GIÁ QUYẾT TOÁN VLXD TỈNH NAM ĐỊNH
Tài liệu do Giá xây dựng biên soạn
 
Last edited by a moderator:

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#43
Last edited by a moderator:

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#44
TỔNG HỢP TBG VẬT LIỆU TỈNH NINH BÌNH


Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008
Ngày 17/03
Ngày 06/05

Năm 2009
Ngày 07/04

TỔNG HỢP GIÁ QUYẾT TOÁN VLXD TỈNH NINH BÌNH
Tài liệu do Giá xây dựng biên soạn
 
Last edited by a moderator:

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#45
Last edited by a moderator:

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#46
Last edited by a moderator:

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#47
TỔNG HỢP TBG VẬT LIỆU TỈNH PHÚ YÊN


Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009
Ngày 24/02

TỔNG HỢP GIÁ QUYẾT TOÁN VLXD TỈNH PHÚ YÊN
Tài liệu do Giá xây dựng biên soạn
 
Last edited by a moderator:

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#48
TỔNG HỢP TBG VẬT LIỆU TỈNH QUẢNG BÌNH


Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008
Ngày 19/03

Năm 2009
Ngày 10/03
Ngày 13/04

TỔNG HỢP GIÁ QUYẾT TOÁN VLXD TỈNH QUẢNG BÌNH
Tài liệu do Giá xây dựng biên soạn
 
Last edited by a moderator:

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#49
TỔNG HỢP TBG VẬT LIỆU TỈNH QUẢNG NAM


Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009
Ngày 09/01
Tháng 04
Ngày 19/07


TỔNG HỢP GIÁ QUYẾT TOÁN VLXD TỈNH QUẢNG NAM
Tài liệu do Giá xây dựng biên soạn
 
Last edited by a moderator:

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#50
Last edited by a moderator:

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#51
Last edited by a moderator:

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#52
Last edited by a moderator:

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#53
TỔNG HỢP TBG VẬT LIỆU TỈNH SÓC TRĂNG


Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009
Ngày 12/01
Ngày 11/02


TỔNG HỢP GIÁ QUYẾT TOÁN VLXD TỈNH SÓC TRĂNG
Tài liệu do Giá xây dựng biên soạn


Năm 2008
Từ tháng 04 (Phần 1)
 
Last edited by a moderator:

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#54
TỔNG HỢP TBG VẬT LIỆU TỈNH SƠN LA


Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008
Quí 1

TỔNG HỢP GIÁ QUYẾT TOÁN VLXD TỈNH SƠN LA
Tài liệu do Giá xây dựng biên soạn
 
Last edited by a moderator:

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#55
Last edited by a moderator:

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#56
Last edited by a moderator:

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#57
Last edited by a moderator:

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#58
Last edited by a moderator:

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#59
Last edited by a moderator:

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#60
Last edited by a moderator:
Status
Not open for further replies.