Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Mục lục link download Thông báo giá trên diễn đàn (đọc bài 1)

Status
Not open for further replies.

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#21
Tổng hợp TBG vật liệu tỉnh Bình Dương

TỔNG HỢP TBG VẬT LIỆU TỈNH BÌNH DƯƠNG


Năm 2006
Ngày 08/09


Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8

Ngày 10/07

Năm 2008
Ngày 30/01
Ngày 10/03
Ngày 01/04
Ngày 09/05
Ngày 06/06
Ngày 10/09
Ngày 10/10

Ngày 07/11

Năm 2009
Ngày 11/02
Ngày 12/03
Ngày 08/05
Ngày 08/06

TỔNG HỢP GIÁ QUYẾT TOÁN VLXD TỈNH BÌNH DƯƠNG
Tài liệu do Giá xây dựng biên soạn


Năm 2007
Giá quyết toán tháng 10


Năm 2008
 
Last edited by a moderator:

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#22
Last edited by a moderator:

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#23
TỔNG HỢP TBG VẬT LIỆU TỈNH GIA LAI


Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008
Ngày 15/05

Năm 2009
Ngày 05/02

TỔNG HỢP GIÁ QUYẾT TOÁN VLXD TỈNH GIA LAI
Tài liệu do Giá xây dựng biên soạn
 
Last edited by a moderator:

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#24
Last edited by a moderator:

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#25
Last edited by a moderator:

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#26
TỔNG HỢP TBG VẬT LIỆU TỈNH HÀ TÂY


Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008
Ngày 07/04
Ngày 19/05
Ngày 09/06

TỔNG HỢP GIÁ QUYẾT TOÁN VLXD TỈNH HÀ TÂY
Tài liệu do Giá xây dựng biên soạn

Năm 2008
Ngày 01/05
 
Last edited by a moderator:

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#27
TỔNG HỢP TBG VẬT LIỆU TỈNH HÀ TĨNH


Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008
Ngày 28/03

Năm 2009
Ngày 02/02

TỔNG HỢP GIÁ QUYẾT TOÁN VLXD TỈNH HÀ TĨNH
Tài liệu do Giá xây dựng biên soạn
 
Last edited by a moderator:

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#28
Last edited by a moderator:

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#29
Last edited by a moderator:

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#30
Last edited by a moderator:

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#31
Last edited by a moderator:

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#32
Last edited by a moderator:

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#33
Last edited by a moderator:

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#34
Last edited by a moderator:

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#35
Last edited by a moderator:

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#36
TỔNG HỢP TBG VẬT LIỆU TỈNH KON TUM

Năm 2005
Ngày 26/05

Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

TỔNG HỢP GIÁ QUYẾT TOÁN VLXD TỈNH KON TUM
Tài liệu do Giá xây dựng biên soạn
 
Last edited by a moderator:

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#37
Last edited by a moderator:

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#38
TỔNG HỢP TBG VẬT LIỆU TỈNH LẠNG SƠN


Năm 2006
Ngày 12/09

Năm 2007

Năm 2008
Ngày 28/02

TỔNG HỢP GIÁ QUYẾT TOÁN VLXD TỈNH LẠNG SƠN
Tài liệu do Giá xây dựng biên soạn

Năm 2007
Quí 1
Quí 4Năm 2008
Quí 1
 
Last edited by a moderator:

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#39
Last edited by a moderator:

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#40
Last edited by a moderator:
Status
Not open for further replies.