Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Một số tạp chí chuyên ngành xây dựng online của nước ngoài

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#1
Giới thiệu với các bạn một số tạp chí chuyên ngành online của nước ngoài:

1. Tạp chí Engineered Systems/Các hệ thống kỹ thuật:
http://www.esmagazine.com/

2. Tạp chí Walls and Ceillings/Tường và Trần : Dành cho các nhà thầu chuyên về tường và trần, các nhà thiết kế nội thất....
http://www.wconline.com/

3. Tạp chí Electricial Contractor/Nhà thầu điện:
http://www.ecmag.com/

4.Tạp chí Pipeline and Gas technology/Công nghệ đường ống và khí đốt:
http://www.pipelineandgastechnology.com/

5. Tạp chí Roads and Bridges/Cầu Đường:
http://www.roadsbridges.com/

6. Tạp chí HVACR Business:
http://www.hvacrbusiness.com/

7. Tạp chí Automated Builder/Xây dựng tự động hóa
http://www.automatedbuilder.com/

8. Tạp chí Underground construction/Xây dựng công trình ngầm:
http://www.undergroundconstructionmagazine.com/

8. Tạp chí Better Roads/Đường tốt hơn
http://www.betterroads.com/

9. Tạp chí Contemporary Stone and Tile Design/Thiết kế Đá và Gạch ốp lát hiện đại
http://www.cstdmag.com/

10. Tạp chí Stone World/Thế giới đá
http://www.stoneworld.com/

11. Tạp chí Equipment World/Thế giới thiết bị:
http://www.equipmentworld.com/

12. Tạp chí Restoration and Remediation/Phục chế và sửa chữa
http://www.randrmagonline.com/

13. Tạp chí Plumbing and Mechanical/ Nước và Cơ khí
http://www.pmmag.com/

14. Tạp chí Ceramic Industry/Ngành gốm
http://www.ceramicindustry.com/

15. Tạp chí Equipment Today/Thiết bị ngày nay
http://www.forconstructionpros.com/cover/Equipment-Today/5FCP

16. Tạp chí Snips (chuyên về vật liệu dạng tấm, điều hòa, thông gió, vật liệu mái....)
http://www.snipsmag.com/

17. Tạp chí National Floor TrendS/Xu hướng Sàn toàn quốc (chuyên về vật liệu lát, trải sàn, thiết kế trang trí sàn ..)
http://www.ntlfloortrends.com/

18. Tạp chí Roofing Contractor/Nhà thầu Mái
http://www.roofingcontractor.com/

19. Tạp chí Systems Contractor News/ Thông tin Nhà thầu về Hệ thống kỹ thuật
http://www.systemscontractor.com/

20. Tạp chí Cleaning Specialist/Chuyên gia làm sạch
http://www.icsmag.com/
 
Last edited by a moderator: