Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Lập dự toán khảo sát thăm dò địa chất khoáng sản có phải áp dụng đơn giá khảo sát xây dựng không?

Dự án GXD

Dùng là thích, kích là sướng
#1
Mình đang lập dự toán phần khảo sát thăm dò địa chất khoáng sản. Mình đang phân vân có phải là áp dụng đơn giá khảo sát xây dựng hay không? Không biết còn loại đơn giá nào áp dụng cho riêng lĩnh vực này không ?
Bác nào biết tư vấn cho mình với. Cám ơn nhiều nhé.
Vấn đề này bạn tham khảo đơn giá số 20/2006/QĐ-BTNMT ngày 12/12/2006 như file đính kèm. Bạn thử tìm hiểu xem có cái nào mới hơn không nhé. Sau đó cân đối với đơn giá khảo sát xây dựng để lập dự toán. Việc chọn đơn giá còn phải căn cứ vào các đầu công việc trong dự toán của bạn.
 

Attachments