Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Kho thông báo giá vật liệu tỉnh Nghệ An

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
Joined
Jul 7, 2007
Messages
2,958
Likes
55
Points
48
#1
Kho thông báo giá vật liệu tỉnh Nghệ An năm 2009

Để thuận lợi cho việc tham khảo giá vật liệu, Vietbac xin cập nhật thông báo giá vật liệu tỉnh Nghệ An để anh em tham khảo!
 

Attachments

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
Joined
Jul 7, 2007
Messages
2,958
Likes
55
Points
48
#2
Kho thông báo giá vật liệu tỉnh Nghệ An năm 2009 (tiếp)

Để thuận lợi cho việc tham khảo giá vật liệu, Vietbac xin cập nhật thông báo giá vật liệu tỉnh Nghệ An để anh em tham khảo!
 

Attachments

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
Joined
Jul 7, 2007
Messages
2,958
Likes
55
Points
48
#3