Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Hướng dẫn số 03/HD-LS ngày 10/7/2006 của Liên sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Kon Tum các phụ cấp khu v

Dự án GXD

Dùng là thích, kích là sướng
#1
File đính kèm là Hướng dẫn số 03/HD-LS ngày 10/7/2006 của Liên sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Kon Tum các phụ cấp khu vực bổ sung của tỉnh Kom Tum.
 

Attachments

thanhthuy1522

Thành viên mới
#2
Ai có hướng dẫn số 03/HD-LS ngày 10/7/2006 của tỉnh Kon Tum cho mình xin với. Mình đang cần gấp để giải trình với cơ quan thẩm định.