Hướng dẫn số 03/HD-LS ngày 10/7/2006 của Liên sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Kon Tum các phụ cấp khu v

Dự án GXD

Dùng là thích, kích là sướng
#1
File đính kèm là Hướng dẫn số 03/HD-LS ngày 10/7/2006 của Liên sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Kon Tum các phụ cấp khu vực bổ sung của tỉnh Kom Tum.
 

Attachments

thanhthuy1522

Thành viên mới
#2
Ai có hướng dẫn số 03/HD-LS ngày 10/7/2006 của tỉnh Kon Tum cho mình xin với. Mình đang cần gấp để giải trình với cơ quan thẩm định.