Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

File tham khảo lập tiến độ trong Excel với sơ đồ Gantt

nguyentheanh

Administrator
Staff member
#1
Gửi các bạn file để tham khảo về cách lập tiến độ trong Excel với sơ đồ Gantt. File sưu tầm từ các đồng nghiệp chia sẻ trên giaxaydung.vn.
 

Attachments