Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Dữ liệu CSV Định mức dự toán xây dựng mỏ than hầm lò 2014

Huonggianggxd

Nhân viên Cty Giá Xây Dựng
#1
Phần mềm GXD đã có dữ liệu CSV Định mức dự toán xây dựng mỏ than hầm lò 2014 phần Xây dựng theo quyết định số: 12083/QĐ-BCT ngày 31/12/2014 của Bộ Công thương.

Để được cập nhật dữ liệu, học viên, khách hàng của Công ty xin vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin cho chúng tôi qua:
Phiếu đăng ký sử dụng dữ liệu CSV
Chúng tôi sẽ kiểm tra thông tin và gửi dữ liệu ngay sau khi nhận được phiếu yêu cầu.
Cám ơn các bạn học viên và khách hàng đã tin tưởng sử dụng phần mềm GXD của chúng tôi.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!