Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Đơn giá nhân công, hệ số máy, nhân công huyện Ba Vì, Hà Nội năm 2013

Nguyễn Thanh Tuyền

Thành viên mới
#1
Tôi đang làm hồ sơ thanh toán một công trình XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIAO THÔNG THỦY LỢI NỘI ĐỒNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA của TT Tây Đằng huyện Ba Vì tại thời điểm 2013.
Nhưng giờ tôii chỉ có trong tay bảng khối lượng cv và tổng số tiền của công trình.
Nhờ các thành viên cho tôi xin đơn giá nhân công và các hệ số máy, nhân công vào thời điểm 2013 của huyện Ba Vì, hoac file mau cong trinh tương tự của huyện Ba Vì vào thời điểm đó