Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

ĐM công tác cấp phối đá dăm gia cố XM 5%

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#1
Gửi các bạn công văn số 907/VKT-GXD ngày 15/9/2010 của Viện Kinh tế - Bộ dựng về định mức công tác CPDD gia cố XM 5% và vận chuyển CPDD gia cố XM từ trạm trộn đến hiện trường xây lắp
 

Attachments