Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Định mức xây dựng, khảo sát, lắp đặt số 24, 28, 33 năm 2005 - BXD

Status
Không mở trả lời sau này.

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#1
Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng (24), khảo sát (28) và lắp đặt (33) dưới dạng Excel. Các file tài liệu gốc từ giaxaydung.vn do admin nguyentheanh và đồng nghiệp của mình đưa lên từ năm 2007.

Các bạn down về dùng thử và test. Phát hiện sai sót gì xin mời góp ý.
 

Attachments

Status
Không mở trả lời sau này.