Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Định mức số 1776/BXD-VP phần xây dựng và số 1777/BXD-VP phần lắp đặt bằng ebook

Status
Không mở trả lời sau này.

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#1
Định mức số 1776/BXD-VP phần xây dựng và số 1777/BXD-VP phần lắp đặt bằng ebook, tiện tra cứu.
 

Attachments

Status
Không mở trả lời sau này.