Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Định mức chuyên ngành xây lắp đường dây số 6061 và lắp đặt trạm biến áp số 6060 của Bộ Công thương

Status
Không mở trả lời sau này.

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#1
- Định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt trạm biến áp kèm theo Quyết định số 6060/QĐ-BCT ngày 14/11/2008 của Bộ Công thương. Có bổ sung trang 14-15 so với các bản bị thiếu hiện nay trên mạng Internet.
- Định mức dự toán chuyên ngành công tác xây lắp đường dây tải điện kèm theo Quyết định số 6061/QĐ-BCT ngày 14/11/2008 của Bộ Công thương.
 

Attachments

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#2
Một file định mức 6060 và 6061 file Excel up lên để các bạn tham khảo và cùng rà soát hoàn thiện thêm.

Phần mềm Dự toán GXD có đầy đủ bộ CSV đường dây, trạm biến áp và đơn giá số 7606 phục vụ lập dự toán công trình.

Chúc các bạn thành công.
 

Attachments

Status
Không mở trả lời sau này.