Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Định mức 1601 (ĐM lắp đặt phần cứng, cài đặt phần mềm trong ứng dụng CNTT)

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#1
Gửi các đồng nghiệp dữ liệu theo:
Quyết định số 1601/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 03/10/2011 về việc công bố định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin.

Chúc thành công nhiều khi sử dụng Dự toán GXD cho công việc của bạn:
 

Attachments

Last edited by a moderator: