Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Danh mục văn bản về chế độ tiền lương

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#1
1- Nghị định số 203/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu. (kích vào đây để download)

2- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và các lực lượng vũ trang. (kích vào đây để download)

3- Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước. (kích vào đây để download)

4- Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương, và thu nhập trong các công ty Nhà nước. (kích vào đây để download)

5- Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định về chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty Nhà nước. (kích vào đây để download)

6- Nghị định số 117/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 của Chính phủ quy định về chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội. (kích vào đây để download)

7- Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình. (kích vào đây để download)

8- Thông tư số 56/2006/TT-BNN ngày 17/7/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. (kích vào đây để download)

9- Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình. (kích vào đây để download)

10- Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/1/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình. (kích vào đây để download)

11- Thông tư số 12/2008/TT-BLD_TBXH ngày 22/7/2008 của Bộ Lao động-TB&XH Hướng dẫn bổ sung về việc thực hiện chế độ ăn giữa ca đối với công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng các công trình thủy điện. (kích vào đây để download)
 

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
#2
Tiếp theo...

12 - Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động. (Kích vào đây để dowload)

13 - Nghị định số 111/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam. (Kích vào đây để dowload)

14 - Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp (Kích vào đây để dowload)

15 - Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung. (Kích vào đây để dowload)

16 - Thông tư 05/2009/TT-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Xây Dựng Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình (Kích vào đây để dowload)
 
Last edited by a moderator:

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
#3
Văn bản quy định chế độ phụ cấp lương

1/ Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức (Kích vào đây để dowload)

2/ Thông tư số 06/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động đối với cán bộ, công chức, viên chức (Kích vào đây để dowload)

3/ Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức (Kích vào đây để dowload)

4/ Thông tư số 05/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ (Kích vào đây để dowload)

5/ Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức (Kích vào đây để dowload)

6/ Thông tư số 02/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức (Kích vào đây để dowload)

7/ Thông tư số 28/2005/TT-BLĐTBXH ngày 04/10/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương và phụ cấp lương đối với công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng 05 công trình thủy điện (Kích vào đây để dowload)

8/ Quyết định số 202/2005/QĐ-TTg ngày 09/08/2005 về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thanh tra viên (Kích vào đây để dowload)

9/ Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của liên tịch Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, UB Dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực (Kích vào đây để dowload)

10/ Thông tư liên tịch số 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 05/01/2005 của liên tịch Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút (Kích vào đây để dowload)

11/ Thông tư số 03/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ (Kích vào đây để dowload)

12/ Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT/BNV-BTC ngày 05/01/2005 của liên tịch Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức (Kích vào đây để dowload)

13/ Thông tư số 09/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (Kích vào đây để dowload)


Mọi người có thể tải 13 văn bản trên theo file đính kèm dưới đây !
 

Attachments

Last edited by a moderator:

nguyenthaianh

Thành viên mới
#4
Thông tư của Bộ LĐTBXH hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, các nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

Thông tư 06/2010/TT-BLĐTBXH - hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

Thông tư 15/2010/TT-BLĐTBXH - hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo nghị định số 29/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 và nghị định số 28/2010/nđ-cp ngày 25/3/2010 của Chính phủ.
Nghị định số 28/2010/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu chung (730.000).
 

Attachments

nguyenthaianh

Thành viên mới
#5
1. Nghị định số 97/2009/NĐ-CP của Chính phủ về áp dụng mức lương tối thiểu từ 01/01/2010
2. Văn bản 920/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn áp dụng mức lương tối thiểu theo Nghị định 97 trong ngành xây dựng từ 01/01/2010 (cái này ban hành vào tháng 6/2010).
3. Thông tư số 36/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động thương binh xã hôi hướng dẫn áp dụng mức LCB mới từ 01/01/2011 và điều chỉnh khu vực tại một số tỉnh thành.
 

Attachments

DuthauGXD

Phần mềm Dự thầu GXD
#8
Các văn bản về phụ cấp lưu động, phụ cấp độc hại, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp khu vực, phụ cấp không ổn định sản xuất.
 

Attachments