Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Danh mục dữ liệu công bố giá vật tư 63 tỉnh thành

#1
DANH MỤC DỮ LIỆU CÔNG BỐ GIÁ VẬT TƯ 63 TỈNH THÀNH

Danh mục dữ liệu công bố giá vật tư 63 tỉnh/thành năm 2017
Danh mục dữ liệu công bố giá vật tư 63 tỉnh/thành năm 2016
Danh mục dữ liệu công bố giá vật tư 63 tỉnh/thành năm 2015


Video hướng dẫn tra giá vật liệu trong phần mềm GXD

Ngoài dữ liệu do GXD cung cấp, người sử dụng có thể chủ động tạo ra file dữ liệu đưa vào tra cứu trong phần mềm.
Video sau hướng dẫn tự tạo dữ liệu giá vật liệu nạp vào chạy
 
Last edited by a moderator: