Dữ liệu .csv đơn giá xây lắp đường dây theo Công văn số 7606/BCT-NL ngày 05/8/2009. Định mức 6061

Status
Không mở trả lời sau này.

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#1
Dữ liệu csv theo đơn giá số 7606/BCT-NL ngày 05/8/2009

Cơ sở dữ liệu .csv đơn giá xây lắp đường dây tải điện ban hành kèm theo Công văn số 7606/BCT-NL ngày 05/8/2009 của Bộ Công thương. Bộ đơn giá xây dựng trên cơ sở định mức ban hành kèm theo quyết định số 6061 của Bộ Công thương.
 

Attachments

Status
Không mở trả lời sau này.