Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Construction@ future2change

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
6/7/07
Bài viết
1.526
Reaction score
415
Điểm
93
Construction@ future2change
Trong tương lai ngành xây dựng sẽ thay đổi

By George Hedley

In the next 10 years, things will not be what you expect!
Trong 10 năm tới mọi thứ sẽ không còn như bạn nghĩ!


Construction hasn't really changed much in the last 50 years, or has it? Only a few years ago, a handshake, a builder's set of blueprints, a yellow pad, a pencil, a calculator, a tape measure and a pickup truck was all contractors needed. Today, everyone uses fax machines, computers, email, cell phones, cad and websites. Now we have labor shortages and design-build is as common as the old 'handshake' way of doing busi-ness. As a famous person once said: "The future ain't what it used to be!".

Phải chăng trong 50 năm qua ngành xây dựng đã không có thay đổi gì đáng kể ? Chỉ một vài năm trước, những gì mà các nhà thầu cần ở một thợ xây dựng là một cái bắt tay, một bộ đồ nghề thiết kế, một tờ giấy màu vàng, bút chì, máy tính, thước đo bằng giây và một chiếc xe tải đua đón. Ngày nay, ai cũng có thể sử dụng máy fax, máy vi tính, email, điện thoại di động, AutoCad và các website. Vấn đề thiếu hụt nhân công lao động và đồ án thiết kế trở nên rất phổ biến như cách bắt tay trong kinh doanh. Như một người nổi tiếng đã nói "tương lai không phải là thứ đã từng tồn tại".


The construction industry today is in a challenging position:
Ngành công nghiệp xây dựng ngày nay đang đứng trước những thử thách:


1. Productivity has declined 20% in the last 20 years
2. The average construction worker only works 4.8 hours per day
3. Most contractors spend little or no money on training
4. The construction labor shortage is a nationwide problem
5. Customers now expect low cost and fast schedules with impeccable quality
6. Competition is more intense and tougher than ever
7. Profit margins are at an all time low
8. Traditional suppliers and wholesalers are disappearing
9. Major manufacturers are bypassing subcontractors and selling direct to builders
10. Contractors and subcontractors are not keeping up with technology

1. Năng suất lao động đã giảm 25% trong vòng 20 năm qua (do các bạn mải chat chit, comment ca thán, post bài vô bổ quá :D)
2. Trung bình một công nhân xây dựng chỉ làm việc 4,8 tiếng một ngày
3. Các doanh nghiệp nhà thầu đều dành rất ít ngân sách cho việc đào tạo nhân lực
4. Sự thiếu hụt nhân công lao động (qua đào tạo, có tay nghề) đang là một vấn đề trên phạm vi cả nước
5. Các khách hàng bây giờ đều muốn giảm giá nhưng lại muốn tốc độ thi công nhanh và chất lượng phải hoàn hảo.
6. Cạnh tranh ngày càng khốc liệt và căng thẳng hơn bao giờ hết.
7. Các khoản lợi nhuận cận biên đang ở mức thấp chưa từng thấy
8. Các nhà thầu cung ứng và các nhà bán sỉ đang dần biến mất
9. Các nhà sản xuất chính thì bỏ qua các nhà thầu phụ và bán vật liệu trực tiếp cho các nhà xây dựng
10. Các nhà thầu chính và phụ thì không theo kịp được các công nghệ mới

If you're in the same place today as a year ago, you're worse!
Nếu bây giờ mà bạn vẫn ở vị trí của một năm về trước, bạn đã tụt hậu!


Today, if you aren't constantly improving, updating and trying new ideas, you can't keep up with your competition or your customers. Change is fast and continuous. New technology changes every month. Computer software (like Du toan GXD software) only lasts 18 months (even lower). Training is required on an ongoing basis. New equipment requires technical skills once reserved only for the specialists. What will be on this list in the next 10 years?

Trong thời buổi hiện nay, nếu bạn không luôn luôn tự nâng cao bản thân, học hỏi thêm và cố gắng tìm ra ý tưởng mới, thì bạn sẽ không cạnh tranh nôỉ với các đối thủ và không nắm bắt được khách hàng cuả bạn. Sự thay đổi luôn luôn diễn ra nhanh chóng và liên tục. Công nghệ mới luôn thay đổi theo từng tháng. Một phiên bản phần mềm máy tính (chẳng hạn như Dự toán GXD) chỉ có vòng đời khoảng 18 tháng (hoặc ít hơn). Công tác đào tạo cần phải dựa trên nền tảng liên tục. Việc sử dụng các thiết bị mới đòi hỏi phải có kỹ năng cuả một chuyên gia. Vậy điều gì sẽ xảy ra trong 10 năm tới?

In the next 10 years, construction will be very different!
Trong 10 năm tới, ngành xây dựng sẽ rất đổi khác!


1.The labor shortage will stabilize at 25%
2. College graduates entering construction will fall 35%
3. Everyone will communicate over the internet
4. Project management will be done on extranet software
5. The field will carry small portable wireless computers
6.75% of all current wholesale suppliers will be gone
7. One national building code will be universal
8. 75% of all paperwork will be replaced by electronic mail
9. Over 50% of all construction will be performed 'design build'
10. Blueprints will be replaced by CD Rom files and CD Readers
11. All invoicing, payments, contracts and correspondence will be paperless
12. Most construction equipment will be computer operated
13. File cabinets will be eliminated
14. Quantity take-off estimating will be integrated with the plans
15. 50% of materials will be purchased over the internet
16. Robots will do 20% of all construction field work
17. Owners will request contractors to joint venture with them to reduce risk
18. Everyone will have teleconferencing capabilities
19. Projects will take 20% longer to build due to shortages
20. Stress levels will be up 25% & fun down by 25%
 
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền.
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Tìm phần mềm tuyệt vời QLCL GXD GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom