Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Công bố giá VLXD năm 2009 Tỉnh Quảng Nam

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#1
Công bố giá VLXD quý I năm 2009 Tỉnh Quảng Nam gủi tặng diễn đàn
 

Attachments

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
#2
Công bố giá vật liệu tỉnh Quảng Nam Quý II/2009

Công bố giá vật liệu tỉnh Quảng Nam Quý II/2009 theo số 1041/CB-LS của liên sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Quảng Nam
Kích vào đây để tải file --> download
 

Attachments