Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Công bố giá VLXD năm 2009 Tỉnh Nghệ An

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#2
Do lỗi của mình mà rất nhiều TBG bị mất, hiện nay BQT đang khắc phục lại. Gửi lại bạn TBG tháng 3, ngày 01/04 của NA.
 

Attachments

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#7
Công bố giá VLXD tỉnh Nghệ An tháng 12/2009 theo số 2375/LS-XD-TC ngày 31/12/2009 của liên sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An

Download
 

Attachments