Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Công bố giá VLXD năm 2009 Tỉnh Kiên Giang

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#1
Công bố giá VLXD tháng 1 năm 2009 Tỉnh Kiên Giang số 11/TB- TC-XD ngày 01/02/2009 của Sở Tài Chính - Xây Dựng Kiên Giang

Toàn văn TBG xem File đính kèm

Công bố giá VLXD tháng 2 năm 2009 Tỉnh Kiên Giang số 16/TB- TC-XD ngày 04/03/2009 của Sở Tài Chính - Xây Dựng Kiên Giang
(trễ quá rồi, nhưng ko thấy ai Up lên giá mới thì mình Up tạm cái này vậy)
 

Attachments

Last edited by a moderator:

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
#2
Thông báo giá theo liên thông sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Kiên Giang tháng 04-2009

Thông báo giá theo liên thông sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Kiên Giang tháng 04-2009
 

Attachments

Last edited by a moderator:

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
#4
Công bố giá VLXD tỉnh Kiên Giang tháng 8/2009

Thông báo giá VLXD tỉnh Kiên Giang tháng 8/2009 theo số 64/TB-TC-XD của liên thông Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Kiên giang (Khu vực thành phố Rạch Giá)
 

Attachments

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
#5
Thông báo giá VLXD tỉnh Kiên Giang tháng 9/2009, 10/2009 theo Số 68 CBLS-TC-XDSố 69 TB-TC-XD của liên thông Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Kiên giang ngày 15/10/2009 và 23/09/2009
Kích vào đây để tải file --> Download
 

Attachments

Last edited by a moderator:

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#6

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#7

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#8

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#9

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#10

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#11

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#12