Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Công bố giá VLXD năm 2009 Tỉnh Bến Tre

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
#1
Công bố giá VLXD tháng 1 năm 2009 Tỉnh Bến Tre số 14/TB- STC-SXD ngày 02/02/2009 và Công bố giá vật liệu tỉnh Bến Tre tháng 08/2009 theo số 99/TB-STC-SXD của liên sở Tài Chính - Xây Dựng tỉnh Bến Tre
 

Attachments

Last edited by a moderator:

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
#2
Công bố giá vật liệu Bến Tre tháng 07/2009

Công bố giá vật liệu Bến Tre tháng 07/2009 theo số 118/TB-STC-SXD ngày 24/07/2009 của liên sở xây dựng - tài chínhnguồn: gia24.vn
 

Attachments

Last edited by a moderator:

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
#3
Công bố giá vật liệu Bến Tre tháng 09/2009

Công bố giá vật liệu Bến Tre tháng 09/2009 theo số 129/TB-STC-SXD ngày 24/09/2009 của liên sở xây dựng - tài chính


 

Attachments

Last edited by a moderator:

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
#4
Công bố giá vật liệu Bến Tre tháng 10/2009

Công bố giá vật liệu Bến Tre tháng 10/2009 theo số 150/TB-STC-SXD ngày 27/10/2009 của liên sở xây dựng - tài chính
 

Attachments

Last edited by a moderator:

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#5