Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Công bố giá vật liệu xây dựng năm 2014 tỉnh Phú Yên

tranvanchau

Thành viên chính thức
Joined
Jul 29, 2014
Messages
130
Likes
11
Points
18
#1
CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN


 1. Công bố giá VLXD tháng 1 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 2. Công bố giá VLXD tháng 2 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 3. Công bố giá VLXD tháng 3 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 4. Công bố giá VLXD tháng 4 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 5. Công bố giá VLXD tháng 5 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 6. Công bố giá VLXD tháng 6 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 7. Công bố giá VLXD tháng 7 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 8. Công bố giá VLXD tháng 8 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 9. Công bố giá VLXD tháng 9 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 10. Công bố giá VLXD tháng 10 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 11. Công bố giá VLXD tháng 11 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 12. Công bố giá VLXD tháng 12 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Nguồn : giavlxd.net