Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Công bố giá vật liệu xây dựng năm 2014 tỉnh Ninh Bình

TranLinh_GXD

Thành viên mới
Joined
Jun 5, 2014
Messages
19
Likes
5
Points
3
#1 1. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 2. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 3. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 4. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 5. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 6. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 7. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 8. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 9. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 10. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 11. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 12. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình