Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Công bố giá vật liệu tỉnh Vĩnh Phúc năm 2010

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#1
Công bố giá VLXD tại tỉnh Vĩnh Phúc vào tháng 7 năm 2010 theo công văn số:1791/CBLS/XD-TC ngày 25/8/2010 của liên Sở Xây Dựng - Tài Chính.
 

Attachments