Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động tính bằng 4% lương cơ bản là gì?

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#1
Thầy Thế Anh cho e hỏi: Chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động tính bằng 4% lương cơ bản có nghĩa là gì ạ?

Tiền lương công nhân gồm 2 loại chính: Lương cơ bản và phụ cấp. Lương cơ bản và các khoản phụ cấp có các "chức năng" và "ý nghĩa" khác nhau.
Ví dụ: Phụ cấp khu vực: áp dụng đối với người làm việc ở vùng xa xôi, hẻo lánh và khí hậu xấu - đại ý là bù đắp thêm chi phí do điều kiện khó khăn của khu vực làm việc "gây ra" cho người công nhân.
Một số thứ như: bay xây, thước thợ, quả dọi ... đại thể là những dụng cụ cầm tay chưa được tính chi phí vào đâu cả, mà thực tế người công nhân vẫn phải bỏ tiền để mua. Vì vậy, người ta khoán 4% trên lương cơ bản cho những chi phí kiểu như thế.