Chức năng Lập dự toán chi phí Tư vấn giám sát Man Month trong QLCL GXD 7.0

QLCL GXD

Nhân viên Cty Giá Xây Dựng
#1
Bản QLCL GXD 7.0 đã được phát triển từ rất lâu, ngay từ trước khi bản QLCL GXD 6.0 ra đời đã có những phác thảo cho bản QLCL GXD 7.0.

QLCL GXD 7.0 bổ sung luôn tính năng xác định chi phí Tư vấn giám sát Man Month luôn, có tích hợp cả quản lý hồ sơ, sẽ đưa luôn cả mẫu hợp đồng Tư vấn giám sát vào. Tất nhiên, việc tra cứu chi phí Tư vấn giám sát thi công xây dựng và chi phí Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị theo Quyết định số 79/QĐ-BXD cũng được chú trọng.

> Khóa học lập hồ sơ chất lượng GXD với khóa Tư vấn giám sát tại GXD sẽ có thêm thời lượng về lập dự toán chi phí tư vấn giám sát.
> Sẽ có thêm các video và tài liệu hướng dẫn lập dự toán chi phí Tư vấn giám sát nữa.
Hình ảnh menu Chi phí tư vấn giám sát được thêm vào:
lap-du-toan-chi-phi-tu-van-giam-sat-man-month.jpg

Các công ty Tư vấn giám sát chú ý nhé. Tiền bạc cả đấy.
Anh/em có gợi ý thêm tính năng gì cứ chém nhé. Thanks.