Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Các định mức số 2271, 2272, 2273, 2274/BXD-VP ngày 10/11/2008

Status
Not open for further replies.

nguyentheanh

Administrator
Staff member
Joined
Jul 6, 2007
Messages
1,484
Likes
418
Points
93
#1
Ngày 10/11/2008 Bộ Xây dựng đã có 4 văn bản công bố 4 định mức:

1. Văn bản số 2271/BXD-VP công bố Định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị. Tải 2271/BXD-VP
2. Văn bản số 2272/BXD-VP công bố Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chon lấp rác thải đô thị.
Tải 2272/BXD-VP
3. Văn bản số 2273/BXD-VP công bố Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị. Tải 2273/BXD-VP
4. Văn bản số 2274/BXD-VP công bố Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng. Tải 2274/BXD-VP
 

Attachments

Status
Not open for further replies.