Công bố giá VLXD thành phố Đà Nẵng năm 2013

Huonggianggxd

Nhân viên Cty Giá Xây Dựng
#5
Công bố giá VLXD trên địa bạn tỉnh Đà Nẵng vào tháng 6 năm 2013

Giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại thành phố Đà Nẵng thời điểm tháng 6 năm 2013, theo công văn số 2508/SXD-KTXD ngày 08/07/2013
 

Attachments

Huonggianggxd

Nhân viên Cty Giá Xây Dựng