Công bố giá VLXD tỉnh Bắc Kạn năm 2013

Huonggianggxd

Nhân viên Cty Giá Xây Dựng
#7
Công bố giá VLXD tỉnh Bắc Kạn tháng 8 năm 2013

Ngày 28/8/2013 Sở Xây dựng ra thông báo số 546/SXD-KTTH Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kanj thời điểm tháng 8/2013
 

Attachments