Công bố giá VLXD tỉnh Bạc Liêu năm 2013

Huonggianggxd

Nhân viên Cty Giá Xây Dựng
#6
Công bố giá nhân công, ca máy và thiết bị xây dựng tháng 6 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ngày 15/8/2013, Sở Xây dựng có Văn bản số 604/SXD-QLXD về việc công bố giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công tháng 6 năm 2013.
 

Attachments