Các chức danh trong dự án xây dựng bằng tiếng Anh - tiếng Việt

Quyết toán GXD

Công ty CP Giá Xây Dựng
#1
Team leader: Trưởng nhóm (Đội trưởng, Chỉ huy trưởng...)

Civil engineer/vice team leader: Kỹ sư xây dựng / phó trưởng nhóm

Civil engineer: Cán bộ Kỹ thuật (kỹ sư xây dựng)

Invoice/claim specialist: Chuyên viên/gia thanh toán, hóa đơn, mỗi 1 tháng là 1 đợt claim (thanh toán) nên công ty chuyên biệt/chuyên nghiệp theo kiểu ISO thì có hẳn 1 người chuyên đi làm thủ tục claim và phải hoàn thành claim cho mỗi tháng,

Enviromental specialist: Chuyên gia môi trường, Cán bộ (Kỹ thuật) môi trường

Site inspector: Tư vấn giám sát, Giám sát hiện trường, Tư vấn giám sát hiện trường

Measurement Engineer: Kỹ sư khối lượng (đo bóc)

Material testing Lab: Kỹ thuật thí nghiệm vật liệu, Kỹ thuật viên phòng Lab thí nghiệm vật liệu

Safety Engineer: Kĩ sư an toàn

Translator: Thông dịch viên

Secretary: Thư ký

Document Engineer: Kỹ sư quản lý tài liệu

Mời các bạn bổ sung tiếp nhé.