Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Bảng lương nhân công đủ loại theo các tập định mức hiện hành

Dự án GXD

Dùng là thích, kích là sướng
#1
Bảng tính lương nhân công theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

Tác giả: Nguyễn Thế Anh, P.Giám đốc Trung tâm thông tin Viện Kinh tế xây dựng.
Nguồn: Trích từ phần mềm Dự toán GXD, Dự thầu GXD của cùng tác giả.

Nội dung: Chi tiết, đầy đủ công thức tính toán
- Bảng lương nhân công xây dựng công trình A.1.8, nhân công công trình công ích đô thị A.1.5. Đủ các nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3.
- Bảng lương lái xe, thuyền viên, thủy thủ, thuyền trưởng, thuyền phó, điện máy... phục vụ tính bảng lương nhân công trong dự toán, tính chi phí tiền lương thợ điều khiển máy trong bảng giá ca máy và thiết bị thi công.
- Bảng lương kỹ sư, chuyên viên, kinh tế viên phục vụ lập dự toán khảo sát công trình.

Các bạn tham khảo thêm bảng lương A6 (trước NĐ 205/2004/NĐ-CP) của 1 thành viên trên diễn đàn giaxaydung.vn.
 

Attachments