Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Bảng lương kỹ sư khảo sát, chuyên viên, kinh tế viên

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#1
Bảng lương này tính theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP sử dụng để:

- Chiết tính đơn giá khảo sát - lập dự toán khảo sát theo định mức số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình - phần Khảo sát xây dựng.
- Lập dự toán công trình, trong đó có áp dụng định mức 258/BTTT–KHTC ngày 09/02/2009 của Bộ Thông tin truyền thông, có một số hạng mục cần lương Kỹ sư bậc 4,0/8.

Tác giả: Nguyễn Thế Anh, P.Giám đốc Trung tâm thông tin Viện Kinh tế xây dựng.
Nguồn: Trích từ bảng lương nhan cong được tích hợp sẵn trong phần mềm Dự toán GXD, Dự thầu GXD của cùng tác giả.

Nội dung: Chi tiết, đầy đủ công thức tính toán, bảng tính trình bày đẹp sẵn sàng để in.

Chúc các bạn sử dụng Dự toán GXD hiệu quả, thu nhập ngày càng cao.
 

Attachments