Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2010

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
Joined
Jul 7, 2007
Messages
2,958
Likes
55
Points
48
#1
Ngày 30/12/2009, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành quyết định số 49/2009/QĐ-UBND về Bảng giá đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Chi tiết xem ở đây