Bảng tính mẫu quyết toán dự án hoàn thành theo Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#1
Đây là bảng tính mẫu quyết toán vốn theo Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

Tôi nghiên cứu để định đưa vào thành 1 modul cho phần mềm Quyết toán GXD. Tiện đưa lên chia sẻ với các bạn quan tâm tham khảo.

Mặc dù Thông tư số 19/2011/TT-BTC đã bị Thông tư 09/2016/TT-BTC thay thế, nhưng bạn vẫn tham khảo rất tốt bảng tính này cho công việc hiện tại. Xem để biết quyết toán vốn là như thế nào, dựa vào đó mà làm, điều chỉnh 1 chút là ra biểu mẫu Thông tư 09/2016/TT-BTC. Nếu có lòng nữa hay chia sẻ file mới mà bạn đã nâng cấp với mọi người.
 

Attachments