Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Bạn đọc hỏi Bộ Xây dựng trả lời năm 2011

Status
Không mở trả lời sau này.

Huonggianggxd

Nhân viên Cty Giá Xây Dựng
Tham gia ngày
10/7/07
Bài viết
983
Reaction score
59
Điểm
58
Lĩnh vực công việc
Bạn đọc hỏi Bộ Xây dựng trả lời (từ ngày 07/01/2011 đến 16/3/2011): Câu 1 -12, cụ thể:
- Câu 1: Vướng mắc trong quản lý chi phí xây dựng công trình
- Câu 2: Lựa chọn tổ chức thực hiện chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng
- Câu 3: Hiệu lực của TCXDVN 353-2005 “nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế”
- Câu 4: Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng cho những cá nhân có bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp ngành kỹ thuật tổng hợp
- Câu 5: Vấn đề liên quan đến việc lập đơn giá chi tiết trong hợp đồng trọn gói
- Câu 6: Công tác sản xuất cửa van theo mã hiệu AI.41110 công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng
- Câu 7: Vấn đề liên quan đến việc công bố giá vật liệu xây dựng tại địa phương
- Câu 8: Vấn đề liên quan đến định mức dự toán xây dựng
- Câu 9: Vấn đề liên quan đến mức tạm ứng hợp đồng quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính Phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
- Câu 10: Vấn đề liên quan đến Hồ sơ quản lý chất lượng xây dựng
- Câu 11: Định mức dự toán xây dựng
- Câu 12: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị theo Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng
Nguồn: Bộ Xây dựng
 

Attachments

Last edited by a moderator:

Huonggianggxd

Nhân viên Cty Giá Xây Dựng
Tham gia ngày
10/7/07
Bài viết
983
Reaction score
59
Điểm
58
Lĩnh vực công việc
Bạn đọc hỏi Bộ Xây dựng trả lời (từ ngày 31/3/2011 đến 29/4/2011): Câu 13 - 25, cụ thể:
- Câu 13: Thủ tục ký hợp đồng mua bán nhà ở theo quy định của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP và Thông số 16/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng
- Câu 14: Kiểm tra phòng thí nghiệm
- Câu 15: Vấn đề liên quan đến Khoản 6, Điều 4, Chương II của Thông tư 22/2010/TT-BXD ngày 3/12/2010 Quy định về an tòan lao động trong thi công xây dựng công trình
- Câu 16: Nghiệm thu móng mặt đường
- Câu 17: Góp ý một số vấn đề liên quan đến hợp đồng xây dựng với nhà thầu nước ngoài
- Câu 18: Vấn đề liên quan đến định mức dự toán xây dựng
- Câu 19: Vấn đề liên quan đến việc công bố giá vật liệu xây dựng tại địa phương
- Câu 20: Nội dung liên quan đến chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình
- Câu 21: Vấn đề liên quan đến chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, thủ tục đấu thầu và ký hớp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu
- Câu 22: Vấn đề liên quan đến chi phí nhân công
- Câu 23: Vấn đề liên quan đến chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
- Câu 24: Hướng dẫn để lập dự toán chi phí quy hoạch theo Thông tư 17/2010/TT-BXD
- Câu 25: Vướng mắc trong quản lý chi phí xây dựng công trình
Nguồn: Bộ Xây dựng.
 

Attachments

Last edited by a moderator:

Huonggianggxd

Nhân viên Cty Giá Xây Dựng
Tham gia ngày
10/7/07
Bài viết
983
Reaction score
59
Điểm
58
Lĩnh vực công việc
Bạn đọc hỏi Bộ Xây dựng trả lời (từ ngày 09/5/2011 đến 06/7/2011): Câu 26 - 36, cụ thể:
- Câu 26: Vấn đề liên quan đến điều chỉnh giá hợp đồng
- Câu 27: Vấn đề liên quan đến kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành
- Câu 28: Vấn đề liên quan đến công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
- Câu 29: Vấn đề liên quan đến hợp đồng điều chỉnh giá
- Câu 30: Vấn đề liên quan đến việc lập dự toán chi phí kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng
- Câu 31: Lựa chọn tổ chức tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng theo Thông tư 03/2011/TT-BXD ngày 6/4/2011 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng
- Câu 32: Vấn đề liên quan đến điều chỉnh giá hợp đồng do biến động giá nguyên vật liệu xây dựng
- Câu 33: Vấn đề liên quan đến việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong hoạt động xây dựng
- Câu 34: Vấn đề liên quan đến giám sát thi công xây dựng công trình
- Câu 35: Vấn đề liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng xây dựng
- Câu 36: Áp dụng thiết kế đô thị trong các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng của các khu công nghiệp

Nguồn: Bộ Xây dựng.
 

Attachments

Last edited by a moderator:

Huonggianggxd

Nhân viên Cty Giá Xây Dựng
Tham gia ngày
10/7/07
Bài viết
983
Reaction score
59
Điểm
58
Lĩnh vực công việc
Bạn đọc hỏi Bộ Xây dựng trả lời (14/7/2011 - 08/8/2011):
- Câu 37: Vấn đề liên quan đến thẩm định chi phí nhân công và chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình.
- Câu 38: Về tiêu chuẩn áp dụng kết luận cường độ bê tông đạt mác thiết kế.
- Câu 39: Dự toán chi phí tư vấn giám sát
- Câu 40: Công tác thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán công trình
- Câu 41: Vấn đề liên quan đến định mức đầu tư xây dựng cơ bản
- Câu 42: Chi phí đầu tư xây dựng công trình
- Câu 43: Vấn đề liên quan đến công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
- Câu 44: Vấn đề liên quan đến việc công bố giá, quản lý giá vật liệu xây dựng ở địa phương
- Câu 45: Cách tính chi phí lập dự án đối với 1 dự án có nhiều loại công trình và trường hợp lập dự án điều chỉnh
- Câu 46: Chứng nhận hợp quy kính gia công
- Câu 47: Giấy phép xây dựng đối với các dự án thuỷ điện
- Câu 48: Vấn đề liên quan đến việc cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng
Nguồn: Bộ Xây dựng​
 

Attachments

Huonggianggxd

Nhân viên Cty Giá Xây Dựng
Tham gia ngày
10/7/07
Bài viết
983
Reaction score
59
Điểm
58
Lĩnh vực công việc
Bạn đọc hỏi Bộ Xây dựng trả lời (15/8/2011 - 12/9/2011):
- Câu 49: Vấn đề liên quan đến dự toán đầu tư xây dựng cơ bản;
- Câu 50: Vấn đề liên quan đến hồ sơ thanh toán của hợp đồng xây dựng;
- Câu 51: Vấn đề liên quan đến Định mức dự toán công trình chiếu sáng;
- Câu 52: Hệ số điều chỉnh định mức cải tạo thiết bị trong dây chuyền sản xuất xi măng.
Nguồn: Bộ Xây dựng​
 

Attachments

Huonggianggxd

Nhân viên Cty Giá Xây Dựng
Tham gia ngày
10/7/07
Bài viết
983
Reaction score
59
Điểm
58
Lĩnh vực công việc
Bạn đọc hỏi Bộ Xây dựng trả lời (19/9/2011 - 01/11/2011):
- Câu 53. Phí xây dựng được miễn từ ngày 1/2/2011
- Câu 54. Liên doanh giữa các phòng thí nghiệm
- Câu 55. Trưởng phòng thí nghiệm
- Câu 56. Lập bản vẽ hoàn công công trình xây dựng
- Câu 57. Vấn đề liên quan đến chi phí thiết kế công trình công nghiệp
- Câu 58. Nghiệm thu bê tông cọc khoan nhồi
- Câu 59. Hướng dẫn cách tính một số chỉ tiêu phân loại đô thị
- Câu 60. Chức năng hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận
- Câu 61. Chi phí kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng
- Câu 62. Vấn đề liên quan đến việc chuyển hình thức hợp đồng từ hợp đồng trọn gói sang hợp đồng điều chỉnh giá
- Câu 63. Vấn đề liên quan đến thông báo giá vật liệu xây dựng

Nguồn: Bộ Xây dựng​
 

Attachments

Huonggianggxd

Nhân viên Cty Giá Xây Dựng
Tham gia ngày
10/7/07
Bài viết
983
Reaction score
59
Điểm
58
Lĩnh vực công việc
Bạn đọc hỏi Bộ Xây dựng trả lời (21/11/2011 - 29/12/2011):
- Câu 64. Hướng dẫn công tác chứng nhận
- Câu 65. Điều chỉnh giá trong trường hợp kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng
- Câu 66. Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án
- Câu 67. Tiêu chuẩn nghiệm thu bê tông
- Câu 68. Về việc thí nghiệm nén tĩnh cọc bê tông cốt thép
- Câu 69. Về việc áp dụng chiều cao công trình theo định mức 1776
- Câu 70. Chi phí chung phần đào đắp đất công trình thủy lợi có sử dụng đến đầm cóc
- Câu 71. Giải đáp về quy hoạch xây dựng nông thôn mới
- Câu 72. Đề nghị hướng dẫn điều chỉnh dự toán
 

Attachments

Status
Không mở trả lời sau này.

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền.
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Tìm phần mềm tuyệt vời QLCL GXD GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Ý kiến của 1 nữ Kỹ sư từng làm ở IBST và Conninco khi tham dự lớp dự toán cơ điện MEP

  • 661
  • 1
Ý kiến của 1 nữ Kỹ sư từng làm ở IBST và Conninco khi tham dự lớp dự toán cơ điện MEP tại GXD Chị học viên này là 1 Kỹ sư chuyên về công tác quản lý chất lượng, giám sát. Chị từng làm ở IBST, Conninco. Giờ muốn học để thay đổi (làm chủ 1 công ty và quản lý điều hành ở 1 số công ty khác). Khi...

Video về khóa học đọc bản vẽ, bóc khối lượng dành cho các bạn chưa biết đọc bản vẽ

  • 460
  • 0
Video về khóa học đọc bản vẽ, bóc khối lượng dành cho các bạn chưa biết đọc bản vẽ Mời bạn xem video Ms Thanh Huyền xinh đẹp giới thiệu khóa học đọc bản vẽ, bóc khối lượng tại Công ty CP Giá Xây Dựng để bạn rõ hơn. Bạn sẽ thấy Thanh Huyền cầm 1 giáo trình đọc bản vẽ, bóc khối lượng rất là đẹp...

Các khóa học nghiệp vụ xây dựng xuyên suốt trình tự đầu tư từ đầu đến cuối 1 công trình

  • 263
  • 0
Các khóa học nghiệp vụ xây dựng xuyên suốt trình tự đầu tư từ đầu đến cuối 1 công trình. Nhiều người 15-20 năm thậm chỉ cả cuộc đời làm nghề, đến lúc về hưu không nắm được nhiều nghiệp vụ và bỏ lỡ bao cơ hội... Thời gian là vô cùng quý giá, hữu hạn và cứ trôi 1 đi ko trở lại, mỗi phút giây trôi...

Khai giảng khóa ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề đấu thầu

  • 1.331
  • 0
Khai giảng khóa ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề đấu thầu. Nhằm giúp bạn vượt qua kỳ thi sát hạch lấy Chứng chỉ Hành nghề Đấu thầu. (Đây là kỳ thi khá là khó, được tổ chức chặt chẽ). Công ty Giá Xây Dựng tổ chức khóa ôn thi chứng chỉ hành nghề Đấu thầu. Đối tượng tham gia: Cá nhân thuộc tổ...
Khóa học Kỹ sư Quantity Surveyor (Kỹ sư QS) GXD đào tạo bạn những nội dung gì?
  • 589
  • 1
Khóa học Kỹ sư Quantity Surveyor (QS) đào tạo bạn những nội dung gì? 1. Về giáo dục: Cho các Kỹ sư Quantity Surveyor (QS) - Giáo dục các học viên lớp Quantity Surveryor GXD về đạo đức nghề nghiệp - Các suy nghĩ chia sẻ với doanh nghiệp, chung vai và thông cảm với sếp - Tinh thần hòa đồng và...
Top Bottom