ĐM công tác cấp phối đá dăm gia cố XM 5%

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#1
Gửi các bạn công văn số 907/VKT-GXD ngày 15/9/2010 của Viện Kinh tế - Bộ dựng về định mức công tác CPDD gia cố XM 5% và vận chuyển CPDD gia cố XM từ trạm trộn đến hiện trường xây lắp
 

Attachments