Định mức sửa chữa công trình xây dựng số 1778/BXD-VP ngày 16-8-2007 của Bộ Xây dựng

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#1
Giaxaydung.vn xin được chia sẻ cùng các bạn toàn văn tập ĐM dự toán công tác sửa chữa công trình xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1778/BXD-VP ngày 16-8-2007 của Bộ Xây dưng. Nguồn dữ liệu gốc do admin diễn đàn www.giaxaydung.vn người tham gia nhóm biên soạn định mức cung cấp.
File dạng Pdf và Excel.

Lưu ý
: Định mức 1778 đã được thay thế bằng định mức công bố kèm theo Văn bản số 1129/QĐ-BXD ngày 07/12/2009 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán XDCT phần sửa chữa (Mã bắt đầu bằng chữ S).
 

Attachments