Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng số 1776/BXD-VP của Bộ Xây dựng

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#1
Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16

Xin được chia sẻ với các đồng nghiệp file ĐM1776, nâng cấp từ định mức xây dựng công trình - phần Xây dựng số 24. Định mức này được trình bày trong file Excel chia làm 3 sheet bao gồm: Định mức, từ điển công việc và từ điển vật tư.

Các bạn có thể tin tưởng ở file tài liệu này vì bên cạnh sự nghiêm túc trong công việc còn là nguồn tài liệu gốc do admin diễn đàn www.giaxaydung.vn nguyentheanh người tham gia nhóm biên soạn định mức sưu tầm, lưu trữ được và cung cấp.

Download file định mức trong bảng tính Excel kích vào đây.
 

Attachments