Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung) theo QĐ 1091

DutoanGXD10

Phần mềm thế hệ mới
#1
Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung).
 

Attachments

Thang Pham

Thành viên chính thức
#3
Chào bạn, có định mức 1091 định dạng csv không bạn? thanks!
Trong phần mềm Dự toán GXD phiên bản 9.2 (trước bản 10) có bộ XDCB sẽ chứa tất cả các tập định mức bổ sung, có chứa đm 1091. Anh có thể tải trực tiếp trên phần mềm.